Bra med lättnader i framtiden

Regeringen föreslår lättnader för tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. Det är ett steg i rätt riktning men det behövs mer omedelbara åtgärder.