Bra med samarbete mellan olika nivåer

Migration, utsatta EU-medborgare, Brexit och sammanhållningspolitik var några ärenden som diskuterades på ett möte med SKL:s arbetsutskott, Ardalan Shekarabi och svenska EU-parlamentariker.