Bra med samverkan mellan skola och fritids

Regeringen ger Skolverket uppdraget att förbättra kvaliteten i landets fritidshem. SKL har tidigare lyft frågan och är positiv till att fritidshemmen och fritidspedagogiken uppmärksammas.