Bra med sänkt skatt för pensionärer som jobbar


Skatterna påverkar människors val om arbete och pension. Enligt en ny rapport av professor emeritus Lennart Flood kan utökade skattelättnader för äldre få kraftiga positiva effekter för sysselsättningen. Det är viktigt att ta fasta på värdet av skattesänkningar, skriver nationalekonomen Johan Fall i en kommentar.