Bra med tidig åldersbedömning av asylsökande

SKL anser att regeringens förslag att Migrationsverket ska bedöma en asylsökandes ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag är bra för både barnen och kommunerna.