Bra med tydligare koppling mellan sfi och komvux

Regeringens förslag att svenska för invandrare, sfi, ska samlas i komvux är bra. Det kan underlätta att studera svenska parallellt med andra kurser i vuxenutbildningen.