Bra resultat överlag i årets EA-värdering

EA-värderingen för 2017 är färdig och Ekonomistyrningsverket (ESV) konstaterar att myndigheterna fortsatt överlag är bra på att följa de ekonomiadministrativa bestämmelserna. Fler myndigheter än förra året får högsta EA-värdet. Samtidigt får även fler myndigheter det lägsta koncernvärdet. Framför allt är det en handfull frågor som påverkar resultatet negativt.