Bra satsning för fler bostäder

Ju fler bostäder som byggs i en kommun och ju fler nyanlända kommunen tar emot, desto mer ska den få i ekonomiskt stöd från staten. Det meddelar regeringen i dag.