Bra satsningar för fler nya hem

Regeringen presenterar i dag bra satsningar för att fler ska få tillgång till en bostad. Men SKL avvisar idén om bindande krav på kommunerna.