Bra satsningar på välfärden i vårpropositionen

SKL välkomnar de satsningar som görs i välfärden. Äldreomsorgen och skolan är de områden som får mest pengar.