Bra satsningar på välfärden

De satsningar som regeringen lägger fram i budgetpropositionen riktas i flera delar till kommunernas och landstingens verksamheter. SKL välkomnar förslagen.