Branschdialog om ytterligare reformer i svensk bostadspolitik

Torsdagen den 27 mars hade Stefan Attefall bjudit in företrädare för bland annat bygg-, bostads- och fastighetsbranscherna till ett seminarium för att presentera innehållet i de propositioner regeringen lämnat under senvintern. Stefan Attefall inledde seminariet med att se tillbaka och sammanfatta mandatperiodens alla bostadspolitiska initiativ och reformer.

Branschdialog om ytterligare reformer i svensk bostadspolitik

Socialdepartementet,
31 mars 2014