Bredbandsutbyggnaden blir billigare med ny lag

Regeringen har i dag lämnat propositionen Billigare utbyggnad av bredbandsnät till riksdagen. Propositionen är ytterligare ett steg framåt för att nå målet om att 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020.