Breddningen av RUT-avdraget stort lyft för hushållsnära tjänster

​Efter att RUT-avdraget utökades har tillväxten ökat markant – med 23 procent mellan augusti och december.
Tillväxten tycks inte enbart bero på att nya tjänster adderats i statistiken.
– De traditionella tjänsterna ser också ut att öka avsevärt och för mig tyder det på att politiska beslut har stort signalvärde gentemot köpare, säger Ulf Lindberg.