Brev till samtliga vårdcentraler från socialministern

Socialminister Göran Hägglund har skickat ett brev till landets samtliga vårdcentraler och till ledningen i respektive landsting. Möjligheter som vårdcentralerna har för att bidra till bättre resultat för patienter med kroniska sjukdomar lyfts fram i brevet.
– Det förebyggande folkhälsoarbete är viktigt, men nya perspektiv behöver tillföras på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Lika viktigt för bra resultat är att patienterna ges förutsättningar att aktivt medverka i sin vård och behandling, säger Göran Hägglund.

Pressmeddelande: Brev till samtliga vårdcentraler från socialminister Göran Hägglund

Socialdepartementet,
27 februari 2014