Bristande analys när Romson stakar ut klimatpolitiken


Det blir mycket svårt att minska utsläppen inom Sveriges gränser med 85 procent till 2045, vilket miljömålsberedningen föreslår. Det skriver Maria Sunér, ansvarig för energi- och klimatfrågor.