Brister i Boverkets modell för nybyggnadsbehov

Boverket har tagit fram en modell för att beräkna framtida bostadsbehov. SKL tillstyrker, men menar att modellen inte ensamt kan användas när kommunerna planerar för framtidens behov.