Brister i förslag om behandling av spelmissbruk

Regeringen föreslår att ansvaret för stöd och behandling av personer med spelmissbruk blir gemensamt för kommunerna och landstingen. SKL anser att förslagen har för stora brister.