Brister i skolan åtgärdas inte med ökat förstatligande

Skolinspektionen har presenterat en rapport där man pekar på brister hos både fristående och kommunala huvudmän vad gäller styrningen av grundskolan.