Brottsförebyggande arbete kräver lokal samverkan

Nästan alla kommuner har etablerat samarbete med polisen kring brottsförebyggande arbete visar en ny rapport från SKL och MSB. Nya utpekade kommunpoliser tros kunna underlätta samarbetet.