Bruegel på besök i Stockholm

Är vi på väg mot ett EU där medlemsländerna integreras i olika hastigheter? Vilka följder kan detta få för EU-samarbetet? Och vilken inställning bör vi ha till denna utveckling? Det var frågor som diskuterades vid ett seminarium den 12 november 2015 där politiska beslutsfattare, forskare och näringslivsföreträdare från hela EU deltog.