Brukare nöjda med socialtjänsten

En majoritet av de tillfrågade brukarna inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet är nöjda med det stöd de får.