Bucht deltar vid informellt ministermöte i Luxemburg

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar vid det informella jordbruks- och fiskerådsmötet i Luxemburg 13-15 september. Under mötet forsätter diskussionerna som fördes under det extrainsatta jordbruksrådet den 7 september.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht