Budget för 2015: Ett Sverige som håller ihop

Den 23 oktober lämnade regeringen sitt förslag till statens budget för 2015 till riksdagen. Regeringen investerar omkring 25 miljarder kronor 2015 i reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre miljö och ett hållbart klimat samt för att värna den svenska modellen.

Pressmeddelande: Budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop
Läs mer om budgeten och ladda ner budgetpropositionen som pdf

Finansdepartementet,
23 oktober 2014