Budget för Socialdepartementets områden 2015

I dag har regeringen lämnat budgetpropositionen för 2015 till riksdagen. Budgeten för Socialdepartementets alla anslag 2015 är cirka 304 miljarder kronor, vilket är drygt en tredjedel av statens budget. Socialdepartementet ansvarar även för ålderspensionssystemet som är på cirka 268 miljarder kronor. Ta del av regeringens förslag inom departementets ansvarsområden via länken nedan!

Budget för Socialdepartementets områden 2015

Socialdepartementet,
23 oktober 2014