Budgeten för 2016 på fem minuter

Den 21 september 2015 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2016 till riksdagen.Hela regeringens förslag finns samlat i budgetpropositionen som bland annat innehåller regeringens finansplan, regeringens bedömning av hur den svenska ekonomin och de offentliga finanserna utvecklas och vilka ramar det ger för finanspolitiken. Budgeten innehåller också regeringens förslag till hur statens pengar ska användas samt en beräkning av hur stora statens inkomster väntas bli det kommande året.

Webb-TV, Artikel på webbplatsen från Finansdepartementet, Magdalena Andersson