Budgetreformer för ökad jämlikhet och jämställdhet

I dag presenteras budgetpropositionen för 2016. Borttagande av bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, miljardsatsning på socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården är några av de reformer som ska bidra till ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Satsningarna ingår i den budgetöverenskommelse som regeringen slutit med Vänsterpartiet.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll, Gabriel Wikström, Åsa Regnér