Budgetsaldot för 2014 blev ett underskott

Budgetsaldot för 2014 blev ett underskott på 72,7 miljarder kronor. Det är en förbättring med 58,2 miljarder kronor jämfört med 2013.