Sverige samverkar med Bulgarien och Rumänien om utsatta EU-medborgare

Fredagen den 27 november genomförde Socialdepartementet ett samråd på tjänstemannanivå med ideella organisationer och myndigheter som arbetar med utsatta EU-medborgare både i Sverige och på plats i Rumänien. Representanter från 22 organisationer och myndigheter deltog.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Åsa Regnér