Business Sweden får i uppdrag att främja export av svensk miljöteknik

Regeringen ger idag Business Sweden två uppdrag för att göra det lättare för svenska miljöteknikföretag att ta steget ut på den globala miljöteknikmarknaden. Det ena uppdraget handlar om att vidareutveckla SymbioCity-konceptet. Det andra uppdraget handlar om att samla ihop den information som finns om olika miljöteknikexportmarknader så att den blir mer användbar för de svenska företagen.

Pressmeddelande: Business Sweden får i uppdrag att främja export av svensk miljöteknink
Debattartikel: Nu bygger vi ut satsningen på miljöteknik

Näringsdepartementet,
12 juni 2014