Byggbolag väljer bort upphandlingar

Att färre byggföretag ger sig in i offentliga upphandlingar öppnar upp för utländska aktörer som kanske inte har samma ambitiösa hållbarhetsprofil. Det framhåller Johan Perander, Sverige-vd för Neste.

Bolaget lät utföra en Novusundersökning där anledningarna som uppgavs till det minskande intresset för offentliga upphandlingar i byggbranschen var dels otydliga kravställningar, men framför allt för stort fokus på pris.

Johan Perander. Foto: LinkedIn.

Johan Perander påpekar att byggbranschen står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp och ska halvera sina utsläpp till år 2030.

Omställning krävs

– För att lyckas krävs en stor omställning hos bygg- och anläggningsföretag. Det kostar pengar och förutsätter att beställare av byggprojekt är villiga att betala för omställningen. Men om betalningsviljan och tydliga krav uteblir är risken stor att Sveriges byggbolag slutar investera i hållbara lösningar. Nu väljer många byggbolag aktivt bort offentliga upphandlingar, förklarar Nestes Sverige-vd och presenterar tre förslag som kan vända trenden.

För det första, menar Johan Perander, behöver kravställningarna bli tydligare. En anledning till att färre väljer att ge sig in i upphandlingar är att kravställningarna är för diffusa. Hållbara erbjudanden måste premieras bättre, menar Perander. Det behöver också tillkomma nya innovativa upphandlingsformer för att man ska kunna ställa tydligare krav.

Betala för hållbarhet

För det andra, anser Neste-vd:n, måste upphandlare vara beredda att betala för hållbarhet. I Oslo är ett krav i alla offentliga upphandlingar att de ska vara fossilfria. Aktörer som kan erbjuda detta premieras och kan därmed konkurrera med hållbarhet i stället för enbart med pris.

Debattören framhåller för det tredje att uppföljningarna behöver bli transparenta och konkreta. I den Novusundersökning som Neste låtit genomföra uttryckte flera byggchefer en oro över att hållbarhetskrav inte efterlevs och flaggade för fusk i branschen.

– Skulle dessa punkter inte förbättras finns en risk att konkurrenskraften inom svensk byggindustri urholkas och företag slutar investera i hållbara lösningar, avslutar Johan Perander.

Debattinlägget var ursprungligen infört i Aktuell Hållbarhet den 17 juli 2023.