Byggkoncern investerar i nytt affärssystem

Wästbygg Gruppen växlar upp sin digitaliseringsresa och väljer Unit4 ERP, en anpassningsbar affärssystemslösning som ska möta koncernens växande behov.

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar.

Som en del i koncernens strategiska digitaliseringsresa har man valt att ersätta befintliga ekonomi- och affärssystem med ett nytt gemensamt affärssystem för samtliga bolag inom koncernen.  Genom en molnbaserad lösning kommer dessa att öka andelen gemensamma arbetsprocesser och dra nytta av en gemensam informationsmodell.

Jessica Gårdmo.

– Vi sökte efter en molnplattform som kunde ersätta flera olika tidigare system, och som även fungerar enkelt för sällananvändare. En viktig komponent för oss var även den kompetens och konsulterfarenhet Unit4 har av systemlösningar för just byggbranschen, säger Jessica Gårdmo, CFO på Wästbygg Gruppen.

Projekten i fokus

Det viktigt för koncernen att få en lösning som satte projekten i fokus i kombination med en hög grad av automatiserade processer. Med Unit4 ERP får Wästbygg Gruppen AB en sammanhängande lösning där man enkelt kan få till integrationerna till andra system på ett modernt och driftsäkert sätt.

– Våra lösningar för bygg- och entreprenadbolag utgår från vår ”best practice” för byggbranschen som innehåller de funktioner som behövs för en bra systemuppsättning. Vid behov av ytterligare funktioner är det enkelt att komplettera med nya moduler. Unit4 ERP utvecklas också och vi använder oss av ny teknik inom bland annat AI, maskininlärning och integrationslösningar, avslutar Mats van Halteren, Sales Executive på Unit4.

Mats van Halteren.

Texten har ställts till förfogande för publicering i OFFENTLIGA AFFÄRER och redigerats.