Bygglovssanktioner löser inga problem

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att staten ska införa sanktioner mot kommuner när de inte hanterar bygglovsansökningar inom tidsfristen på tio veckor. SKL är kritiskt till förslaget.