Byggstart för kvalitativa och prispressade bostäder

De första byggena av SKL:s upphandlade bostäder är nu igång. Med hjälp av upphandlingen byggs det bra bostäder – till lägre kostnader än vanligt.