Byråkrati ger inte tryggare äldrevård

Naturligtvis ska alla äldre på särskilda boenden känna sig trygga och få en god omvårdnad. Så är det också för en majoritet, det visar inte minst Socialstyrelsens brukarundersökningar.