Calmfors vill öka lönespridningen


Minimilönerna i Sverige är så höga att effekterna på sysselsättningen är mer negativa än i de flesta andra länder. Därför bör de sänkas, slår Arbetsmarknadsekonomiska rådet fast i en ny rapport.