Carola Lemne: Det är dags att planera för min efterträdare


Jag har med vår ordförande Fredrik Persson diskuterat framtiden. Vi är ense om att processen att hitta min efterträdare ska påbörjas.