Chile besökte Sverige för ökat utbyte inom miljöteknik, hållbar stadsutveckling och hållbar infrastruktur

Infrastrukturminister Anna Johansson och Chiles president Michelle Bachelet besökte den 12 maj Göteborg. Syftet var att visa Göteborgsregionens framgångsrika kombination av bred industribas och innovation, forskning och utveckling i samarbete mellan näringsliv, forskningsvärlden och offentliga aktörer.