Chilenska statsbesöket avslutat

På eftermiddagen den 12 maj lämnade Chiles president Michelle Bachelet Sverige efter sitt tre dagar långa statsbesök. Presidenten var i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen. Detta var det första inkommande statsbesöket från Chile till Sverige. Regeringen deltog i programmet med flertalet ministrar. Besöket syftade till att bredda och fördjupa den bilaterala relationen mellan Chile och Sverige.