Christer Sjödin utreder skatt på finanssektorn

Finansminister Magdalena Andersson har utsett Christer Sjödin till särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag om en skatt på finanssektorn, som ska minska den skattefördel som sektorn kan antas få till följd av att omsättning av finansiella tjänster är momsbefriad. Christer Sjödin är f.d. lagman i Kammarrätten i Sundsvall. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2016.

Direktiv: Skatt på finanssektorn

Finansdepartementet,
19 maj 2015