Christina Gellerbrant Hagberg ny rikskronofogde

Regeringen har i dag utnämnt Christina Gellerbrant Hagberg till ny rikskronofogde och chef för Kronofogdemyndigheten. Hon kommer närmast från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och tillträder den 15 oktober.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Magdalena Andersson