Civiliserade marknader?

Marknaden har de senaste decennierna fått en allt viktigare roll som organise- ringsprincip i produktionen och styrningen av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg. … Fortsätt läsa Civiliserade marknader?