Civilminister Ardalan Shekarabi håller kommundialoger i Skåne

Den 16 och 17 mars besöker civilminister Ardalan Shekarabi Skåne län för att hålla två kommundialoger med länets samtliga kommuner. Dialogerna kommer att behandla befintliga och framtida utmaningar.