Civilminister Ardalan Shekarabi till Norge för konferens om idéburen välfärd

Som ett led i regeringens ambition att öka andelen idéburna aktörer inom välfärden deltar civilminister Ardalan Shekarabi, under torsdagen den 28 januari, i en Nordisk konferens om idéburen välfärd i Oslo.