Civilminister Shekarabi leder internationellt rundabordsamtal kring Agenda 2030

Under fredagen deltar civilminister Ardalan Shekarabi i FN:s högnivåkonferens för världens fattigaste länder, de så kallade MUL-länderna. Syftet är att lyfta fram Sveriges nationella arbete med Agenda 2030 och samtidigt lyssna in de erfarenheter som gruppen MUL-länder har inom området.