Controllern har en otydlig roll i offentlig sektor

Controllerns uppdrag är ofta otydligt och spretigt. Inte sällan kommer controllern i kläm mellan sin egen profession och verksamhetens krav och förväntningar. I staten skapar det en yrkeskår av relativt missnöjda controllers. Det här visar en undersökning som Lunds universitet gjort på uppdrag av Ekonomistyrningsverket.