CSW 2015: Sverige står upp för kvinnors självbestämmande

Mellan den 9 och 20 mars genomför FN:s kvinnokommission (CSW) sitt årliga möte i New York. Sveriges barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér leder Sveriges delegation och medverkar i flera aktiviteter.
-Sveriges röst för kvinnors och flickors rättigheter i världen spelar roll för andra. Vår linje är att stå upp för jämställdhet och kvinnors rätt till självbestämmande, säger Åsa Regnér.

CSW 2015: Sverige står upp för kvinnors självbestämmande

Socialdepartementet,
6 mars 2015