Dags att rusta för vintern med hjälp av relevanta ramavtal från SKI

Under vintermånaderna behöver kommunala gator, gång- och cykelvägar halksäkras. Med ramavtalet för Vägsalt får du garanterad tillgång till vintervägsalt till konkurrenskraftiga priser och leveransvillkor. Som avtalskund blir du även prioriterad vid saltbrist.

Allt fler kommuner har ett uttalat mål om att andelen resor som sker med cykel ska öka. Målet om en ökad cykling gäller även vintertid.

Sopsaltning är en ny metod som har testats i flera kommuner med ett gott resultat ur trafikanternas perspektiv. Metoden innebär att sopning kompletterar plogningen och när väderförhållandena är svåra, sprids en mild saltlösning ut.

Utrustning för sopsaltning återfinns i SKIs ramavtal Parkmaskiner och gräsklippare och kan levereras av samtliga leverantörer som ett redskap till traktor/redskapsbärare.