Dämpad framtidstro i konsultföretag

Nordiska konsultföretag har dämpad framtidstro – men satsar på innovation och hållbarhet. Det visar en undersökning beställd av Unit4.

De nordiska deltagarna i undersökningen har en lägre grad av framtidstro än medeltalet globalt anger. Den dämpade framtidstron visar sig i att 24 procent av de nordiska deltagarna förväntar sig en minskning av den genomsnittliga storleken för uppdrag. Det kan jämföras med en andel på 19 procent på global nivå.

Att 34 procent av de nordiska deltagarna förväntar sig att antalet anställda ska minska, jämfört med 23 procent globalt, är ett annat tecken. Liksom att elva procent anger en lägre beläggningsgrad än 60 procent, jämfört med sju procent globalt.

Konsultföretag i Norden har även stora svårigheter med att behålla personal. 47 procent av de nordiska deltagarna anger att de har en avgångstakt som är högre än 20 procent. Andelen globalt är 36 procent.

Engagemang i hållbarhet

Bland positiva rön för de nordiska deltagarna märks att 81 procent anger att deras ESG-ambitioner (miljö, socialt och styrning) växer eller är oförändrade jämfört med de senaste tolv månaderna, trots konjunkturläget. Andelen globalt är 77 procent.

Det satsas även på ändamålsenliga applikationer. 32 procent i Norden planerar en stor ökning, större än tio procent, för investeringar i HR- och ekonomisystem, vilket är högre än genomsnittet globalt. Det kan hänga samman med att 18 procent i Norden anser att deras ekonomichefer (CFOer) spelar en viktig roll för att formulera strategier för försäljning och kundengagemang. Det kan jämföras med 14 procent globalt.

Hinder för innovation

De tre största innovationshindren för konsultföretag globalt är följande:

  • Gamla applikationer (system). 79 procent av deltagarna anger att det blivit ett större hinder under 2023. I föregående års undersökning angav 71 procent det.
  • Brister vad gäller integration mellan applikationer, vilket 76 procent anger.
  • Bristande insyn i viktiga data, enligt 66 procent. 76 procent anger att dataintegration är en utmaning.

Investeringar i innovation och kundkontakter

Innovation och transformation toppar listan över investeringar. Förra årets vinnare som var investering i förvärv av och samgåenden mellan företag återfinns sist i år. Det finns skillnader mellan olika typer av konsultföretag, vad gäller investeringar. Ett exempel är att arkitekt- och teknikkonsulter prioriterar satsningar på projekthantering, försäljning och marknadsföring, medan konsult- och tjänsteföretag inom IT prioriterar lösningar för resurshantering.

Rapporten visar på en potential för att 2023 ska bli ett bra år för konsultföretag globalt. Men i Norden ser man inte lika ljust på framtiden. Gemensamt för alla länder i undersökningen är att konsultföretag i allmänhet ser ett värde i IT-lösningar som ger en korrekt och konsekvent insyn i alla delar av verksamheten, från projekthantering, till engagemang hos medarbetare och kundnöjdhet. Konsolidering och modernisering av centrala teknikplattformar underlättar sådana satsningar.

Om undersökningen

Professional Services – A Benchmark for 2023 baseras på en undersökning vars deltagare är seniora chefer på 400 konsult- och tjänsteföretag med 500–5 000 anställda, i fler än tio europeiska länder, bland annat Sverige, samt i USA. Deltagarna finns på företag inom bland annat IT, arkitektur, teknik, management och finansiella tjänster. Undersökningen genomfördes under det första kvartalet 2023.

LÄNK: https://info.unit4.com/global-all-pso-2023-web-pso-global-report_LP.html  

Texten har tagits emot med erbjudande om publicering och granskats/redigerats av redaktionen för OFFENTLIGA AFFÄRER.