Dan Olofsson prisas för sitt samhällsengagemang


Entreprenören och ordföranden för Sigma, Dan Olofsson, tilldelas årets Nicolinpris. "Jag tror att jag har fått Nicolinpriset till stor del för mitt engagemang i samhällsdebatten. Ofta håller företagare låg profil, men jag tycker att det är viktigt att fler företagare vågar engagera sig", säger han.